Jäsenseuroille|Työhuone

Lausuntoaikaa maakunnallisesta huippu-urheilustrategiasta on jatkettu

11.4.2017

Kymenlaaksoon laadittavan maakunnallisen huippu-urheilustrategian lausuntoaikaa on jatkettu. Toivomme lausuntoja 24.4.2017 mennessä. Lausunnon ei tarvitse olla mitään ns. kapulakieltä vaan lyhyt mielipide seuranne näkökulmasta mitä hyviä ehdotuksia, mitä tarkennettavaa oman lajin / seuran kannalta tai onko ehdotuksista jätetty jotain poiskin?

 

 

 

Kymenlaaksoon laadittavan maakunnallisen huippu-urheilustrategian lausuntoaikaa on jatkettu. Toivomme lausuntoja 24.4.2017 mennessä.

 

Kymenlaakson liitto sekä Kymenlaakson Liikunta pyytävät lausuntoanne maakunnallisesta huippu-urheilustrategialuonnoksesta 2017–2020.

Strategiassa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä huippu-urheilun kehittämiseksi Kymenlaaksossa. Strategia on kirjoitettu lyhyeksi rakenteellisen murroksen nopeuden vuoksi tällä hetkellä. Vuosi 2020 ei kuitenkaan ole strategian päätepiste, vaan olympiadin mittaisen aloitusjakson viimeinen vuosi. Kymenlaakson huippu-urheilustrategia ei ole paperi, vaan prosessi.

Suomalaisen urheilun rakenteet ja toimintamallit muuttuvat merkittävästi muutaman vuoden kuluessa. Myös maakuntahallinto uudistuu ja kuntien rooli yhteiskunnassa muuttuu.

Huippu-urheilustrategia täydentää Kymenlaakson liikunnan ja urheilun kehittämistä. Toinen puoli kehittämistä on aiemmin kirjoitettu terveysliikuntastrategia. Terveysliikuntastrategiassa on huippu-urheilustrategiaan liittyviä osia. Terveysliikuntastrategiassa on tehty tärkeitä toimenpide-ehdotuksia lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi. Se parantaa heidän edellytyksiään lähteä myöhemmin huippu-urheilun uralle. Nämä ehdotukset eivät näy huippu-urheilustrategiassa enää.

Huippu-urheilustrategian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa Kymenlaaksolaista menestystä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpa- ja huippu-urheilussa.

Lisäksi tavoitteena on saada hyvin menestyviä joukkueita pääsarjoissa sekä yksilölajeissa maajoukkueurheilijoita.

Tavoitteena strategiassa on myös tulkita toimintaympäristön ilmiöitä, trendejä ja muutoksia sekä niiden vaikutuksia Kymenlaaksolaisen urheilun parissa toimivien urheilijoiden, valmentajien, seura-aktiivien, urheiluakatemioiden, seurajohtajien tai kuntien kannalta.

Strategian toimenpide-ehdotuksia ei ole lähdetty tässä vaiheessa priorisoimaan vaan esitetty laajasti lausuntoja varten ja niiden perusteella nostetaan kärkiteemoja.

Lausunnot pyydetään toimittamaan toimisto(a)kymli.fi  3.4.2017 mennessä.

Lisätiedot strategialuonnoksesta Kymenlaakson Liikunnan toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen tommi.lehtinen(a)kymli.fi tai 040 5826 706.

 

JAAKKO  MIKKOLA                                                                  ARI PIETARINEN

Kymenlaakson liitto                                                                Kymenlaakson Liikunta ry

maakuntajohtaja                                                                     puheenjohtaja