Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen liikuntaneuvojille kohdennettu "Kaatumisen ehkäisy" -koulutusseminaari  


Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 12.8. mennessä

Toimin liikuntaneuvojana seuraavassa maakunnassa *
Toimin liikuntaneuvojana *

Ennakkotehtävä: 
Mitä toimia kunnassasi jo tehdään kaatumisen ehkäisemiseksi? 
Minkä tahojen kanssa toimitte poikkihallinnollisesti kaatumisen ehkäisyssä?

Kiitos ilmoittautumisestasi ja tervetuloa koulutusseminaariin.