Jäsenseuroille|Työhuone

Kunta Kuntoon

Kymenlaakson terveysliikuntastrategian jalkauttamiseen ja toimenpide-ehdotusten seuraamiseen kehitetty sivusto. Jokaisella on kunnalla on oma korttisivu, josta näkee, miten terveysliikuntastrategian toimenpide-ehdotukset ovat kunnassa toteutuneet. Kunta Kuntoon -sivustolle.

Kunta kuntoon-sivusto julkistettiin Unelmien liikuntapäivänä 10.5.2016, jolloin järjestettiin kaikissa kunnissa kiertänyt Unelmat liikkeelle Kymenlaaksossa -kiertue. Tässä video kiertueelta.