Jäsenseuroille|Työhuone

Hankkeet ja tukimuodot

Tälle sivulle on pyritty keräämään eri kanavia, joista urheiluseuroilla/liikuntayhdistyksillä on mahdollisuutta anoa taloudellista tukea toimintaansa. Ole meihin yhteydessä, jos huomaat listalla puutteita tai virheitä.

Tukimuoto

Hakuaika

Lisätietoa

Seuratuen kehittämistuki

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea.

joulukuu - alkuvuosi 

http://minedu.fi/avustukset

 

KKI-hanke

Valtakunnallinen ministeriöiden rahoittama toimintaohjelma. Sen tavoitteena on innostaa aikuisia säännöllisen liikunnan pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja.

Haku päättyy vuosittain 31.3. ja 30.9.

www.kkiohjelma.fi

KymLi / Terveysliikunnan kehittäjä

KKI-koulutustuki

Tukea voi hakea sellaisen vertaisohjaajan koulutukseen, jolla on valmis tai alkava liikuntaryhmä tiedossa. Hakijan ei tarvitse hallinoida KKI-hanketta, vaan tukea voi hakea mikä tahansa yhdistys.

Avoin haku

www.kkiohjelma.fi

KymLi / Terveysliikunnan kehittäjä

Lasten ja nuorten liikunnan paikallinen kehittäminen ja Liikkuva koulu -ohjelma

ELY-keskuksista haettavaa tukea, jonka avulla pyritään löytämään eriliaisia toimintamalleja, erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi suositusten mukaiseksi. Kuntayhteistyö on suotavaa.

 

ei tiedossa

http://minedu.fi/avustukset

KymLi / Lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan koordinaattori

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

ELY-keskuksen kautta haettavaa tukea. Haettava yhdessä kunnan kanssa, mutta urheiluseura voi vastata järjestämisestä

ei tiedossa

http://minedu.fi/avustukset

Liikunnan Leader-hankkeet

Maaseudun kehittämisyhdistykset (Pohjois-Kymen Kasvu ja Sepra ry.) myöntävät rahaa erilaisiin liikuntahankkeisiin, joilla on alueellista vaikutusta.

Esim. liikuntakerhojen pyörittäminen seuran toiminta-alueella, seurantalon peruskorjaus, liikuntavälinevaraston rakentaminen,jne. 

Avoin haku
(Sepra)

Avoin haku(Pohjois-Kymen Kasvu)

www.seprat.fi

http://www.pohjois-kymenkasvu.fi

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Seurojen on mahdollista hakea apurahaa harrastustoiminnan tukemiseen. Esim. urheilukoulun materiaalit, turnauskustanukset, jne.

tammikuu www.kymin100.fi

Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiö

Säätiö jakaa vuosittain henkilökohtaisia apurahoja mm. harrastustoimintaan ja järjestötyöhön.

 Alkuvuosi Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalosäätiö

Urheiluopistosäätiö

Urheiluopistosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta maassamme. Apurahan myöntämisessä painotetaan erityisesti juniori- ja joukkueliikuntaa (ei ammattiurheiluun) keskittyneitä hakijoita, joiden tarkoituksena on järjestää valmennusleiritystä.

 syyskuu  www.urheiluopistosaatio.fi

Kymenlaakson Sähkö

Kymenlaakson Sähkö tukee oman sähkönjakelualueen juniori- ja nuorisourheilua (alle 23-vuotiaat) vuosittain myönnettävillä stipendeillä.

 Kymenlaakson Sähkön kotisivut

Kotkan Energia Oy

Teemme yhteistyötä tarkkaan valittujen paikallisten urheiluseurojen ja kulttuurikohteiden kanssa.

 Kotkan Energian kotisivut

Kansainväliset hankkeet

 www.cimo.fi