Jäsenseuroille|Työhuone

KymLi ry

Kymenlaakson Liikunta ry toimii liikunnan ja urheilun edunvalvojana ja kehittäjänä Kymenlaakson maakunnassa. Yhdistys tuottaa jäsenilleen ja muille liikuntaa ja urheilua harrastaville tai edistäville yhteisöille niiden tarvitsemia palveluja sekä edistää tasa-arvoa ja suvaitsevuutta sekä toimii puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Kymenlaakson Liikunta ry (KymLi) on perustettu vuonna 1998 ja se aloitti toimintansa vuoden 1999 alussa. Tätä ennen Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen alueella toimi liikunnan etujärjestönä Kaakkois- Suomen Liikunta ry (KaSLi). KaSLi jakautui 1998 kolmeen maakunnalliseen liikunnan aluejärjestöön (KymLi, EKLU, ESLi) vahvemman alueellisen asiantuntemuksen takaamiseksi. Samalla seurojen liittyminen jäseniksi mahdollistui.

 

Liikunnan aluejärjestöt ovat maakunnallisia liikuntajärjestöjä, jotka tuottavat liikuntapalveluita ja kehittävät niitä yhdessä valtakunnallisten kumppaneidensa kanssa. Aluejärjestöjä on 15 kpl.
 

Kaikkien alueiden tavoitteena on saada suomalaiset liikkumaan ja sitä kautta lisätä kansakunnan hyvinvointia.  

 

Tuemme niitä ihmisiä, jotka työnsä tai harrastuksensa puitteissa voivat edistää muiden liikkumista.

 

Faktaa aluejärjestöistä

  • työllistää n. 160 henkeä
  • jäseninä yli 2000 yhteisöä
  • yhteenlaskettu budjetti noin 11 miljoonaa euroa, josta valtiontuki Veikkausvoittovaroista 31 %
  • liikuntatapahtumissa käy vuosittain noin 160.000 henkilöä
  • alueiden järjestämiin koulutuksiin osallistuu vuosittain noin 28.000 henkilöä
  • Koulutustilaisuuksia järjestetään 1500 koulutusta vuodessa

 

Kaikilla alueilla tärkeä toimialakumppani on Valo, valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö.

 

Valo on ottanut hoitaakseen lasten ja nuorten liikunnan (Nuori Suomi ry lasten ja nuorten liikunta) ja aikuisten harrasteliikunnan (Kuntoliikuntaliitto) sekä, Suomen Liikunta ja Urheilu ry seuratoiminnan kehittäminsen. Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelma (aikuisten kunto- ja terveysliikunta) ja OKM sekä tietysti oman alueensa kunnat.