Jäsenseuroille|Työhuone

Kunnossa Kassulle 2008-2011

Kymenlaakson Liikunta ry koordinoi valtakunnallisestikin merkittävää Kunnossa Kassulle -hanketta, jossa tavoitteena oli varusmiespalvelukseen menevien heikkokuntoisten, passiivisten ja ylipainoisten nuorten miesten aktivointi terveellisempiin elintapoihin. Hanke oli pilotti ja sen toiminta-aika oli 2008-2011.

Hankkeen kautta rakennettiin malli, jolla seulottiin kutsunnoissa oikea kohderyhmä ja tarjottiin heille erilaisia palveluita oman kunnon parantamiseen. Hankkeen tulokset olivat lupaavat ja täten Kymenlaakson kunnat näkivät tärkeäksi jatkaa toimintaa hankkeen loppumisen jälkeen.