Jäsenseuroille|Työhuone

KymLi syyskokous

28.11.2018

Yhdistyksemme sääntömääräinen syyskokous pidetään 29.11.2018 klo 17.30 alkaen. Paikkana Anjalankosken ABC, Hallitie 2 46860 Kouvola. Kahvit klo 17.15 alkaen.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäväksi määräämät asiat.

 

Esityslista

 

1                         Kokouksen avaus

 

 

2                         Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 

 

3                         Todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus

 

 

4                         Päätetään hallituksen palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioista

 

 

5                         Päätetään seuraava tilikautta koskeva jäsenmaksu

 

Hallituksen esitys  40 euroa

 

6                         Hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma

 

 

7                         Hyväksytään vuoden 2019 talousarvio

 

 

8                         Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet (3) vuosiksi 2019-2020. Erovuorossa ovat hallituksen puheenjohtaja Ari Pietarinen ja jäsenet Sini Huhtala, Veikko Niemi ja Raino Ojansivu. Sini Huhtalalla on sääntöjen määräämät toimikaudet täynnä. Liitteenä ehdollepanotoimikunnan esitys.

 

9           Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja vuosiksi 2019-2020 ja heille varahenkilöt.

 

10         Muut asiat

 

11         Kokouksen päättäminen