Jäsenseuroille|Työhuone

Ajankohtaisia OKM avustushakemuksia liikuntaan

7.11.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on tulossa nyt syksyllä haettavaksi tai jo avautunut alla olevia avustuksia liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin, maahanmuuttajien kokoutumiseen liikunnan avulla, seuratoimintaan sekä liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin

Liikunnan avustuksia tulossa haettavaksi tai jo haettavissa

 

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on tulossa nyt syksyllä haettavaksi tai jo avautunut alla olevia avustuksia liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin, maahanmuuttajien kokoutumiseen liikunnan avulla, seuratoimintaan sekä liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.

 

Avustuksia liikunnallisen elämäntavan hankkeille

 

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisilla ja alueellisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämishankkeita. Hankkeiden avulla lisätään väestön liikkumista liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

Vuoden 2019 haku on alkanut 26.10.2018 ja päättyy 30.11.2018. Lue lisää Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset ja Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset 

 

Erityisavustus maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla

 

Erityisavustuksen päätavoitteena on lisätä maahanmuuttajaväestön aktiivista osallistumista liikuntatoimintaan. Kehittämistoiminnan kautta pyritään löytämään ja vakiinnuttamaan inkluusioperiaatteen mukaisia toimintamalleja ja kehittämään kaikille suunnattua liikuntatoimintaa siten, että se mahdollistaa entistä paremmin eri väestöryhmien osallistumisen. Tavoitteena ovat yhteinen ja kaikille avoin liikuntakulttuuri ja yhdenvertaisuus liikuntapalvelujen saatavuudessa sekä maahanmuuttajien osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden kehittyminen.

Hakuaika on alkanut 26.10.2018 ja päättyy 30.11.2018. Lue lisää Erityisavustus maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla

 

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

 

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen urheilu- ja liikuntaseuratoiminnassa. Seuratukea voi hakea hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa.

Tänä vuonna seuratuki haetaan Suomisportin kautta.  Seuratuen hakemista varten seurojen tulee saada käyttöoikeudet Suomisporttiin ennen kuin pääsevät tekemään hakemusta. Seurojen kannattaa hakea käyttöoikeudet jo hyvissä ajoin ennen hakuajan alkamista, jotta hakemuksen täyttämiseen pääsee joutuisasti.  Käyttöoikeudet hyväksytään aluejärjestöissä ja se tehdään manuaalisesti, joten siksikään käyttöoikeuksien hakemista ei voi jättää viime tippaan.  Huomioikaa, että myös esim. Tähtiseurojen tulee hakea käyttöoikeudet seuratuen hakemista varten.   Seuraverkossa aiemmin tuen hakijoina olleet seurat menevät automaattihyväksyntään, mikäli seuran yhdyshenkilön sähköposti on pysynyt samana

Seuratuen käyttöoikeutta voitte hakea täältä.   https://tukihaku.suomisport.fi/

Vuoden 2019 seuratuen haku alkaa 12.11.2018 ja päättyy 14.12.2018. Lue lisää Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

 

Liikuntapaikat ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Suurin osa avustuksista suunnataan laajoja käyttäjäryhmiä palveleviin hankkeisiin.

Avustuksella tuetaan erityisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Hakuaika alkaa 26.11.2018 ja päättyy 31.12.2018. Lue lisää Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset