Jäsenseuroille|Työhuone

Lasten ja nuorten urheilun oikeussäännöt

6.9.2018

Lasten ja nuorten urheiluun liittyy yllättävän paljon oikeudellisia kysymyksiä. Osana #KymLi20 juhlaviikkoa järjestämme lasten ja nuorten urheilun oikeussäännöt maksuttoman koulutuksen 2.10.2018

 

Urheilun oikeusturvalautakunta on monessa tapauksessa joutunut ottamaan kantaa seuroissa ilmenneisiin kiistoihin, joissa lapsen tai nuoren oikeuksia on rikottu tai väitetty rikotun.

Toiminnan hyvällä organisoinnilla, ennakoinnilla ja suunnittelulla olisi vältetty monta riitaa. Vanhempien rooli, lasten peluuttaminen joukkueen rahavarat, tietosuojakysymykset, yhdenvertainen kohtelu – Näitä teemoja valottaa urheiluoikeuden asiantuntija, varatuomari Olli Rauste. Rauste on kirjoittanut aiheesta kirjan, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Koulutus on suunnattu valmentajille, seurajohdolle sekä vanhemmille.

Koulutus on maksuton, mutta tilan riittävyyden ym. varmistamiseksi koulutukseen tulee ilmoittautua. Audiossa on paikat 210 henkilölle

Aika: tiistai 2.10 klo 17.30-19.30

Paikka: Kotka, Savotta auditorio (Mussalontie 428 A 48310 Kotka)

Ilmoittautumaan pääset TÄSTÄ

Ilmoittautumiset: Ilmoittautuneita on jo yli 30 ja tilaisuus toteutetaan varmuudella ja voit vielä ilmoittautua jatketulla ajalla 30.9.2018 mennessä

------

Erimielisyydet johtuvat yleisimmin siitä, että toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret saattavat olla mukana toiminnassa hyvin erilaisin motiivein, eikä seuran johto ole määritellyt toimintaperiaatteita tarpeeksi selvästi. Osa lapsista ja nuorista on hyvin kilpailuhenkisiä ja menestyshakuisia kun taas osa on mukana toiminnassa liikunnan ilon ja esimerkiksi kaveripiirin vuoksi. Jos samaan joukkueeseen tai ryhmään kuuluu hyvin erilaisin motiivein toimivia lapsia tai nuoria, syntyy helposti jännitteitä ja ristiriitoja.

Suuremmissa urheiluseuroissa toiminnassa voi olla mukana niin paljon lapsia ja nuoria, että on mahdollista perustaa kuhunkin ikäluokkaan eri joukkueet toisaalta kilpailuhenkisille lapsille tai nuorille ja toisaalta niille, jotka tykkäävät osallistua urheiluseuran toimintaan muista syistä. Pienemmissä seuroissa lapsia tai nuoria ei aina riitä eritasoisten ryhmien perustamiseen. Silloin joudutaan tekemään valintoja, joihin kaikki eivät aina ole tyytyväisiä.

Ongelmia voidaan välttää, jos seuran johto määrittelee seuralle yleiset toimintaperiaatteet, ja nämä periaatteet viedään sitten seuran organisaatiossa läpi joukkue- ja ryhmätasolle asti. Hyvässä urheiluseurassa sekä kilpaurheilullisin periaattein toimivat joukkueet ja ryhmät että harrastetason joukkueet ja ryhmät voivat toimia sulassa sovussa keskenään. Seuran johdon tehtävänä on pitää huolta siitä, että kunkin joukkueen tai ryhmän osalta sen toiminnassa noudatettavat periaatteet on selvästi määritelty ja tiedotettu ryhmän jäsenille. Silloin ei tule ikäviä yllätyksiä kenellekään esimerkiksi peliajan tai otteluihin valitsemisen osalta.

Konkreettisena asiana eniten erimielisyyksiä aiheuttaa yleensä peluutus ja peliajan jakaminen. Pelataanko ”kaikki pelaa” -hengessä otteluiden lopputuloksista välittämättä, vai haetaanko menestystä antamalla enemmän peliaikaa ja vastuita parhaille lapsille ja nuorille?

Varsin yleinen erimielisyyksien aiheuttaja on myös se, minkälaisten asioiden osalta päätösvalta kuuluu joukkueen valmentajalle ja minkälaisista asioista vanhemmat voivat keskenään päättää.

Vanhempien taholta eniten kysymyksiä aiheuttaa talkootyö ja se, miten seuran hyväksi tehtyä työpanosta korvataan. Monille vanhemmille on epäselvää, voidaanko heidän edellyttää tekevän seuran hyväksi talkootyötä, jos lapsi tai nuori kuuluu urheiluseuran joukkueeseen tai ryhmään.

Paljon keskustellaan myös siitä, voidaanko joukkueenjohtajalle, rahastonhoitajalle tai isävalmentajalle antaa alennusta oman lapsen kausimaksusta, ja jos voidaan, missä muodossa alennus voidaan antaa, jotta siitä ei aiheutuisi veroseuraamuksia.

Teksti: Olli Rauste