Jäsenseuroille|Työhuone

Kymenlaakson maakunnallinen huippu-urheilustrategia julkaistiin

30.1.2018 klo 15:00

Kymenlaaksoon on laadittu Kymenlaakson Liiton aloitteesta seurojen ja kuntien liikuntatoimien edustamalla työryhmällä maakunnallinen huippu-urheilustrategia vuosille 2018 - 2023. Strategian tavoite on parantaa kymenlaaksolaisten menestystä huippu-urheilussa.

Aloitteen strategian laatimisesta teki Kymenlaakson Liitto. Kymenlaakson Liikunta kutsui ehdokkaita johtoryhmään. Johtoryhmään kuului asiantuntijoita seuroista, kunnista, urheiluakatemioista ja Kymenlaakson Liikunnasta.

 

Huippu-urheilustrategia on laadittu, koska huippu-urheilun edistäminen vaikuttaa Kymenlaaksoon myönteisesti.  Huippu-urheilu muun muassa lisää Kymenlaakson tunnettuutta ja työllistää.

 

Strategiassa esitetään maakunnan urheiluihmisille yhteisiä tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi.  Strategian panevat täytäntöön urheiluseurat. Niiden yhteistyökumppaneita ovat urheiluakatemiat, kunnat, yritykset, kansalliset lajiliitot ja lajiliittojen alueorganisaatiot.

 

Huippu-urheilulla tarkoitetaan urheilua aikuisten SM-tasolla tai vähintään vastaavalla kansainvälisellä tasolla. Strategiassa käsitellään myös junioriurheilua, koska huippu-urheilijan polkuun kuuluu myös junioriurheiluvaihe.

 

Strategiassa esitetään kärkitoimenpiteitä ja muita toimenpide-ehdotuksia seitsemältä osa-alueelta. Nämä osa-alueet ovat seuraavat:

 

1)      Huippu-urheilu. Kärkitoimenpide: Kehittää valmentajien osaamista

2)      Junioriurheilu. Kärkitoimenpide: Mahdollistaa lapsille ja nuorille monilajisuus eli useamman urheilulajin harrastaminen.

3)      Olosuhteet. Kärkitoimenpide: Turvata harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden säilyminen Kymenlaaksossa vähintään nykyisellä tasolla.

4)      Seuratoiminta. Kärkitoimenpide: Edistää seurojen välistä yhteistyötä

5)      Kunta- ja yritysyhteistyö. Kärkitoimenpide: Kehittää markkinointiyhteistyötä kuntien ja seurojen kesken.

6)      Tapahtumat. Kärkitoimenpide: Myydä Kymenlaakson urheilutapahtumiin pääsylippuja yhteisellä järjestelmällä.

7)      Viestintä ja markkinointi. Kärkitoimenpide: Edistää sosiaalisen median käyttöä seurojen viestinnässä ja markkinoinnissa.

 

Kärkitoimenpiteiden yleisin yhteinen piirre on se, että niiden toteuttaminen edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä seurojen ja muiden organisaatioiden kesken.