Jäsenseuroille|Työhuone

Ehdollepanotoimikunnan ehdotuspyyntö

6.10.2017

Kevätkokouksen valitsema ehdollepanotoimikunta valmistelee ja tekee ehdotuksen valittavista uusista henkilöistä KymLin hallitukseen. Ehdollepanotoimikunta pyytää jäsenjärjestöjä tekemään ehdotuksia valittavista henkilöistä.

KYMENLAAKSON LIIKUNTA RY                                                                                    6.10.2017

 

KYMLI RY:N JÄSENISTÖLLE

 

KymLi ry:n hallituksen valinta syyskokouksessa 20.11.2017 Kouvolassa

Kymenlaakson Liikunta ry:n sääntöjen 5§:n mukaan syyskokous valitsee KymLi:n hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Nykyisen hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Mia Holmberg ja Nina Salmela-Mäkelä. Jukka Vilkille tulee sääntöjen määräämä maksimiaika (6 vuotta) täyteen eli häntä ei voida valita enää uudelleen. Ei erovuoroisia ovat puheenjohtaja Ari Pietarinen ja jäsenet Sini Huhtala, Veikko Niemi sekä Raino Ojansivu.

Kevätkokouksen valitsema ehdollepanotoimikunta valmistelee ja tekee ehdotuksen valittavista uusista henkilöistä.

Ehdollepanotoimikunta pyytää jäsenjärjestöjä tekemään ehdotuksia valittavista henkilöistä. Ehdotuksissa tulee lyhyesti esitellä asianomaisen henkilön järjestökokemus ja muut valintaa puoltavat seikat. KymLi:n vuosikokous on valinnoissaan pyrkinyt noudattamaan sekä sukupuolista- että alueellista tasa-arvoisuutta, mikäli on ollut kelvollisia ehdokkaita. Yhdistyslain mukaan tasa-arvoisuuteen ei ole velvoitetta.

Ehdotukset henkilöistä perusteluineen on toimitettava toimikunnalle viimeistään perjantaihin 27.10.2017 mennessä joko postitse tai sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen.

Toimikunnan ehdotus lähetetään jäsenyhdistyksille vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta kokouskutsun yhteydessä ja liitteenä on yhteenveto kaikista tehdyistä ehdotuksista.

 

 

Markku Seppä

Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtaja

 

Ehdotukset sähköpostilla: markkuseppa(a)hotmail.com

Postitse: Puutarhurinkatu 2C3 49400 Hamina