Jäsenseuroille|Työhuone

Maakuntaohjelman luonnoksen lausuntomme

29.9.2017

Kymenlaakson Liikunta haluaa julkisesti lausua nähtävillä olleesta Kymenlaakson maakuntaohjelman luonnoksesta alla olevia asioita. Yhdistyksemme lausui myös virallisesti kaikkien 145:n jäsenyhdistyksemme puolesta laajemmin suoraan maakuntaliittoon.

Kymenlaakson Liikunta katsoo, että maakuntaohjelmaluonnos on onnistunut kuvaamaan maakunnan tilaa laajasti ja hyvin. Myös esitetyt eri skenaario vaihtoehdot ovat laajasti ja hyvin esitetty.

 

Mielestämme luonnos keskittyy rakenteisiin ja toimenpiteisiin, joilla kehitetään maakuntaa. Kehittämistä tekevät kuitenkin asukkaat ja eri toteuttajat. Asukkaiden ja toteuttajien hyvinvoinnilla on erittäin merkittävä vaikutus maakunnan eri strategioiden toteuttamiseen.

 

Maakuntaohjelman toteutuksen kannalta on tärkeää, että edistetään Kymenlaakson hyvinvointia ja terveyttä. Keskeinen läpileikkaavia teema olisi hyvinvoinnin edistämisen käsittäen mm. sairauksia ennaltaehkäisevän liikunnan ja kulttuurisen hyvinvoinnin merkityksen. Ilman hyvinvoivia kansalaisia ei mikään esitetyistä ohjelman asioista toteudu kunnolla.

 

Maakuntien tehtäväksi uudessa aluehallintouudistuksessa tulee laajasti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Sen esiin kirjoittamisen puutteesta tässä ohjelmassa olemme huolestuneita.

                            

Maakunnassa on mm. yli 300 liikunta- ja urheiluseuraa pelkästään. Heidän tekemänsä vapaaehtoistyön arvo on vuosittain kymmeniä miljoonia euroa. Toivoisimme ohjelmassa laajemmin ja tarkemmin mainittavan myös eri kansalaisjärjestöjen toiminnat ja niiden mahdollisuudet muissakin yhdistyksissä kuin liikunta- ja urheiluseuroissa.

 

Olemme olleet mukana uuden soten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmässä. Esitämme sen ryhmän kärkiehdotuksista tuotavasi myös maakuntaohjelmaan:

1)      Maakunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämisyksikön perustaminen

2)      Liikuntaneuvonnan toimivan palveluketjun kehittäminen asiakaslähtöisesti myös erikoissairaanhoidossa

 

Olemme tehneet myös lausunnossamme perusteluja ja muita ehdotuksia mm. vetovoimaisuuden lisäämiseen sekä visioon ja muihin yksityiskohtiin.

 

Lausuntomme liitteenä, josta nähtävissä kokonaan näkemyksiämme