Jäsenseuroille|Työhuone

KKI-tukea Kymenlaaksoon

19.6.2017

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kolmelle terveysliikuntahankkeelle Kymenlaaksoon, yhteensä 4 600 euroa. Kotkan Nappulat ry:lle myönnettiin 2 000 € tukea jalkapallojunioreiden vanhemmille järjestettäviin liikuntaryhmiin. Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry sai 1 700 € tukea matalankynnyksen tanssiryhmien toteuttamiseen. Vehkalahden Veikot sai 900 € tukea suunnistushankkeensa järjestämiseen.

Tukea kaksi kertaa vuodessa

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2017 toisella hakukierroksella hakemuksia tuli yhteensä 253 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 131 hankkeelle yhteensä 209 100 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

 

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki -> KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

 

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2017.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

 

Lisätietoa paikallisesti ja apua hankesuunnitelman teossa

Kirsi Kiiskinen
Terveysliikunnan kehittäjä
kirsi.kiiskinen(at)kymli.fi
p. 040 4835405